Turizmde Çocuklara Yönelik Pazarlama Hataları

3 Mayıs 2019 Saat: 22:25
Turizmde Çocuklara Yönelik Pazarlama Hataları
24-27 Nisan 2019 tarihinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin düzenlediği ”2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi” başarıyla gerçekleşti. Yüksek katılımın gözlendiği ve akademik dünyada ilgi uyandıran kongrede, bazı konu

24-27 Nisan 2019 tarihinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin düzenlediği ”2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi” başarıyla gerçekleşti. Yüksek katılımın gözlendiği ve akademik dünyada ilgi uyandıran kongrede, bazı konuların ön plana çıktığı gözlemlendi.

Bu konulardan bir tanesi de, Prof. Dr. Füsun İstanbullu’nun oturum başkanlığını yaptığı 6. Oturum’da, İşletmelerin Değerlendirilmesi 2 Bölümü’nde, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şükran Karaca ve Öğr. Gör. Murat Toker’in beraber hazırladıkları ve Murat Toker’in sunduğu bildiriydi.

‘’Turizmde Çocuklara Yönelik Pazarlama Hataları: Antalya Bölgesi’nde ki 5 Yıldızlı Otellerin İncelenmesi’’ ana başlığındaki bildiri, üzerinde geliştirici tartışmaların yaşandığı, oldukça dikkat çekici ve faydalı saptamaların yer aldığı bir konuydu.

Öğr. Gör. Murat Toker, sunduğu bildirinin amacını bize şu şekilde ifade etti; ‘’Bu bildiride, konaklama işletmelerinde çocuk üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerini inceleyip, hataların satın alma alışkanlığı üzerindeki etkilerinin tespiti ve işletmelere yönelik çözüm önerilerinde bulunmayı amaçladık.

Çalışmamızda, Antalya bölgesindeki toplam 310 adet 5 yıldızlı konaklama işletmesinden 160 çocuk dostu otelin, web sayfalarını belirli bir dönem inceledik. Dolayısıyla ortaya çıkan veriler belirli bir zaman dilimindeki anlık durumu yansıtmaktadır. Tüm pazarlama ürünlerinin web sitesinden ilan edildiği olgusu ile betimsel analizler yaptık. Web üzerinden çocuk dostu otellerde konaklayan veya konaklamayı düşünen 1200 ailenin beklenti veya şikayetlerini ele alarak, otellerin web sayfalarındaki hizmetler, sonuçlar ile karşılaştırdık.

İncelenen otel web sayfalarında; ürün veya hizmetler ile alakalı kriterlerin, standart ve çeşitliliğin tamamen otelin inisiyatifine kaldığı, otel web siteleri ve on-line site araştırmalarında çocuk dostu kriterinin, kayıt esnasında otel tarafından verilen hizmetler bölümünden işaretlenip bu sınıfa dahil olduğu, %10’unda on-line kanallarda çocuk dostu olmasına rağmen otelin internet sitelerinde bunun ile alakalı bir bilgilendirmeye rastlanmadığı, çocuk dostu sınıflandırmanın kontrol ve denetiminin yapılmadığı, bu sebep ile otellerin web sayfalarında bu ibarelere rastlanmadığı, verilen diğer hizmetler ile aile-çocuk dostu ibaresine ters düşecek hizmet veya uygulamalara da rastlandığı, %98’inde verilen hizmetler mini club, bebek ve çocuk karyolası, çocuk parkı, çocuk havuzu, çocuk diskosu, çocuk büfesi olarak sınıflandırıldığı bulgularına vardık.

Ayrıca, incelenen otel web sayfalarında; çocuk alanlarında hizmet veren kişilerin yeti ve eğitimleri hakkında bilgi verilmediği, çok uluslu misafir kabul eden otellerin çocuk aktivitelerinin hangi diller üzerinden hizmet verdiğinin belirtilmediği, çocuk menüleri hakkında detaylı veya hiç bilgi verilmediği, çocuk gelişimi için oyun ekipmanları haricinde yapılacak aktiviteler, detayları ve zaman dilim hakkında bilgi verilmediği, otel odalarındaki çocuk misafirler için yatak standardının belirtilmediği (çoğu zaman yatak yerine kanepe kullanılması), çocuklara verilen hizmetlerde yaş ayrımına gidilmemesi ve bunun ile alakalı misafirlerin bilgilendirilmediği gibi sonuçlara ulaştık.

Tüm bunların yanında işitme, görme, zihinsel veya bilinçsel hareket engeli olan çocuk misafirlere verilecek hizmetler ile alakalı bilgilendirmenin olmaması, odalar ve genel alanlarda çocuk lavabo, wc, bakım üniteleri ve buna benzer ek hizmetler ile alakalı bilgi verilmediği, çocuk bakım odalarının ebeveynler tarafından takibini sağlayacak kamera veya çağrı sistemleri hakkında bilgi verilmediği, gıda intolaransı bulunan çocuklar için uygulanacak servislerin belirtilmemesi, çocuklara özel esnetilebilir yemek saatlerinin belirtilmediği, evcil hayvan kabulü, bakımı veya tesiste çocukların ilgilenebileceği bu küçük dostlar ile alakalı bilgilendirmenin yapılmadığı gibi pek çok önemli başlıkları tespit ettik.’’

Toker tüm bunları tespit ederken de, ne tarz çözümler ve önerileri olacağını da şöyle dile getirdi; ‘’ İlgili meslek birlikleri, bölgesel dernekler ve Bakanlık, Çocuk Dostu ibaresinin kullanımı ile alakalı tedbir, kısıtlama ve standartların alınması konusunda işbirliği içerisine girmeli, bu hizmeti veren oteller bu standartların oluşumu için öncülük etmeli ve lobi faaliyetinde bulunmalı, oteller çocuk dostu ürünü ortaya çıkartılmadan önce son kullanıcı olan ailelerin beklentileri, talepleri ve olması gerekenler ile alakalı bir zorunluluklar listesi oluşturmalı’’ diyerek şöyle devam etti.

‘’Çocuk Dostu Turizm pazarında bir hizmet boşluğunun olduğunun analizinin yapılıp, çoklu hizmet kategorisinden ziyade sadece bu pazara odaklanılması, hizmetin sadece mekânsal ve ekipmanlar ile tamamlanamayacağını, tüm otel çalışanlarının çocuk iletişimi ve çocuklu ailelere hizmet konusunda sürekli ve dış kaynaklı eğitimlere tabi tutulması gerektiğini, haksız rekabetin ortadan kaldırılması için otellerde dünyada kabul görmüş ofsted gibi standartları, kendilerine rehber edinip hizmetlerini buna göre sınıflandırıp, pazarlamalarının bu şekilde yapılabilmesini, sadece Çocuk Dostu hizmetinin verildiği oteller topluluğu oluşturarak hizmet farkındalığı ve ayrışıma gidilebilmesini, beklenen hizmetleri veren oteller için sosyal medya, internet tanıtımı ile doğrudan ve dolaylı olarak son kullanıcılara ulaşmaya yoğunluk verilmesi gerektiğini, Çocuk Dostu temalı çalışma, kitap, kongrelere ve fuarlara katılım sağlayarak hedef odaklı tanıtıma önem verilmesi gerektiğini öneri olarak veriyoruz’’ diye ayrıntılı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Öğr. Gör. Murat Toker turizmde bu çalışmaların standatlarının belirlenmesinde TSE’nin önemine dikkat çekti.

Haber: Veysel Kavrayan / Gazeteci-YazarYORUMLAR

Lütfen Resimdeki kodu yazınız